Back to top

Videoteenused

Sündmuste otseülekanded ja videosalvestused

Salvestused mitme kaameraga vastavalt tellija soovile kokkulepitud ajal ja kohas (konverentsid, seminarid, kontserdid, muusikafestivalid, sünnipäevad, aastapäevad, spordiüritused jms). Materjal töödeldakse, toimetatakse ja antakse tellijale üle sobival kujul ja soovitud formaadis. Üleslaadimise võimalus. Tagatud HD kvaliteet ja professionaalne teostus.


Mainevideo ja tootevideo

Mainevideo (promofilm) on turunduse ja müügivahendid, mis on tehtud konkreetse toote, teenuse, sündmuse või ka kogu firma tutvustamiseks ja tema eeliste väljatoomiseks potentsiaalsetele klientidele. Üldjoontes on mainevideo täpse struktuuriga ja ei ole tavaliselt pikem kui 2…3 minutit. Hästi tehtud video hoiab vaatajate tähelepanu küllalt kaua, et neli tekiks täiendav huvi ja nad teeksid järgmise sammu pakutavas suunas. Loe siit edasi...

Eluloofilm

Meie ümber on palju inimesi, kelle elukäik vääriks jäädvustamist. Mõnikord on nad rohkem tuntud, teinekord teab neid ainult suhteliselt väike hulk inimesi. Nad on huvitavad, neil on teistele midagi öelda, nad omavad piisavalt elukogemust, neil on olnud põnev elulugu, nad on midagi saavutanud jne. Praegu on väga populaarsed elulooraamatud. Toredaks alternatiiviks raamatule on kindlasti film. Kahtlemata on raamatul oma eelised, kuid film salvestab inimese palju ehedamal kujul, kui seda suudab üks raamat teha. Loe siit edasi...

Dokumentaalfilmid ja kroonikafilmid

Filmid, mis kajastavad reaalseid sündmusi ja põhinevad faktilisel informatsioonil.


Pulmavideo ja -foto

Abielu registreerimine ja pulmatseremoonia on kahtlemata üks olulisemaid asju inimeste elus. Eesti rahvas on naljaga pooleks jaganud inimese elu kahte ossa – pulma poole ja sealt edasi surma poole. Tänapäeval on levinud ka elu rohkemateks osadeks jagamine ehk korduv abiellumine, aga ega seegi vähenda sündmuse olulisust. Erinevalt pulmafotost ei tehta mitte igas pulmas pulmavideot, kuigi pulmavideo on populaarsust kogumas. Loe siit edasi...

Õppefilm

Tänapäeval muutuvad järjest enam kasutatavaks video- ja audio õppematerjalid. Huvitava loengu või ettekande kuulamiseks pole enam vaja alati ise kohal olla, samuti on võimalik huvitavat materjali korduvalt kuulata. Ka lektoril ei ole vaja sama materjali ikka ja uuesti ette kanda. Audioloenguid võib kuulata muu tegevuse kõrvalt – autosõit, sportimine, jalutamine. Teostame loengute salvestamise, meediakandjatele kandmise ja vajadusel kujundamise ning paljundamise.